Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

"בית ביליה" – רמת ישי

בנין בן 4 קומות של משרדים ומסחר בגדלים שונים הממוקם בכניסה לאזור התעשייה המתפתח של רמת ישי, על כביש חיפה נצרת עם רמת חשיפה גבוהה מהכביש הראשי ובכניסה לאזור התעשייה, סמוך לקניון. למתחם יש חניות לבאי המתחם וכן חניות פרטיות לשוכרים.

כתובת הנכס: רחוב האקליפטוס 1, רמת ישי

איש קשר: ניסים 052-4884949

קומה שטח המושכר/מרפסת סטטוס
מסד 20/250 מ"ר מאוכלס
קרקע 25/70 מ"ר מאוכלס
קרקע 12/120 מ"ר מאוכלס
קרקע 8/55 מ"ר מאוכלס
א 90 מ"ר מאוכלס
א 65 מ"ר מאוכלס
א 30 מ"ר מאוכלס
 א  35 מ"ר מאוכלס
ב 20 מ"ר מאוכלס
ב 40 מ"ר מאוכלס
ב 100 מ"ר מאוכלס
ב 70 מ"ר מאוכלס